Universidade de Vigo     MooVi     Campus remoto   Para estudantes     Volver á Secretaría
Mensaxes
As mensaxes do sistema informan dos problemas e excepcións que poidan xurdir. Le tranquilamente a mensaxe e continúa en función da súa explicación.

As incidencias técnicas que xurdan durante o proceso de matrícula comunicaranse ao enderezo soporte.grao@uvigo.es se eres alumno de grao o ao enderezo posgrao@uvigo.es.es se eres alumno de posgrao.

Mensaxe do sistema

 
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España